مطالب توسط

مشاوره

مشاوره مهاجرتی به دلیل پیچیده بودن روشهای مهاجرتی و تغییر شرایط استریمهای مهاجرتی مشاوره با یک وکیل مهاجرتی از اصلی ترین پارامترهای مهاجرت موفق می باشد. در هربرنامه مهاجرتی ، وزارت مهاجرت و شهروندی شرایط اختصاصی و منحصر بفردی را برای متقاضیان آن استریم خاص در نظر می گیرد. مثلا برای گروه ویزاهای تحصیلی ، […]

وکالت

تعهدات وکیل مهاجرتی مشاوران رسمی مهاجرتی در قراردادی که با کلاینت خود امضا می کنند ، متعهد می شوند که در تهیه و ارسال فرمهای مهاجرتی نهایت دقت و همکاری را انجام دهند . در صورت ارائه اطلاعات و راهنمایی غلط که منجر به ریجکتی پرونده متقاضی بشود ، مشاور متعهد می شود با هزینه […]

پالیسی 2023

پالیسی ایران 2023 کانادا ( Iran 2023 ) اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در انتهای ماه فوریه 2023 در راستای حمایت از هم میهنان گرامی اقدام به معرفی قانونی جدید موسوم به ایران 2023 نمود . به موجب این پالیسی هموطنان ایرانی دارای اقامت موقت قانونی تحت ویزاهای ویزیتوری ، تحصیلی ، کاری و .. […]