شهروندی کانادا

شهروندی کشور کانادا

کشور کانادا به دلیل اعطای شهروندی به ساکنین دائم که حداقل 1095 روز در کانادا بوده در میان کشور های مهاجرپذیر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. شهروندی کشور کانادا 2023 علاوه برا امکان دریافت پاسپورت کانادایی حق رأی در انتخابات فدرال و استانی، امکان انتخاب به عنوان هیئت منصفه و … نیز به همراه دارد. ضمن اینکه شهروندی کانادا هیچ گونه الزامی در رد و صرف نظر کردن از شهروندی تابعیت محل تولد مقیم دائم کانادا ندارد.

شهروند

شکل پیشرفته ای از «شهرنشینی» در نظر گرفته می شود. به گفته برخی کارشناسان، شهروندان زمانی «شهروند» می شوند که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به وظایف خود در قبال شهر و جامعه عمل کنند.

شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند.

تا آن زمان شهروندی در حوزه اجتماعی شهری مورد مطالعه قرار می گرفت، اما پس از آن مفاهیم خود را گسترش داد و دولت را نیز در بر گرفت، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی نیز فکر می کنند. امروزه کاربردها و معانی مختلفی پیدا کرده است.

شهروند کیست؟

کسی که حقوق فردی و جمعی خود را بشناسد و از آن محافظت کند. او قانون را می داند و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند.

شهروند از نظر لغوی از دو کلمه شهر به معنای جامعه انسانی و وند به معنای عضوی از این جامعه تشکیل شده است. مفهوم شهروندی به خودی خود و تنها با تجمع مردم ایجاد نمی شود، بلکه این مفهوم در داخل و در قلمرو جامعه مدنی شکل می گیرد.

شهروند کانادا شدن

پروسه شهروند شدن در کانادا مانند تمامی رویه های وزارت مهاجرت ابتدا با تشکیل پرونده و تکمیل کردن فرم های مربوطه شروع میشود. در دریافت شهروندی کشور کانادا آزمون نیز از الزامات این روند میباشد به طوری که متقاضی شهروندی میبایست با مطالعه کتاب دیسکاور کانادا در آزمون شرکت کند.

آزمون شهروندی کشور کانادا

برای شهروندی متقاضیان میبایست از 20 سوال آزمون شهروندی را حداقل به 15 سوال جواب صحیح بدهند. این آزمون شهروندی برای افراد بین 18 تا 54 سال الزامی میباشد. آزمون شهروندی از زمان پاندمی کرونای سال 2020 به صورت آنلاین برگزار میشود.

اخذ شهروندی کشور کانادا

سازمان مهاجرتی فریدونی با داشتن پرونده های موفق در زمینه اخذ شهروندی کانادا در خدمت هموطنان مقیم دائم کانادا در خصوص مشاوره، تشکیل پرونده و ارسال آن به اداره مهاجرت میباشد. پاسپورت کانادا که به عنوان چهارمین پاسپورت قدرتمند جهان به دارنده آن امکان سفر به بیش از 150نقطه جهان بدون اخذ ویزا شهروندی را میدهد بعد از اخذ شهروندی کانادا قابل دسترس شهروندان جدید کانادایی خواهد بود.

شرایط شهروندی کانادا

برای شهروندی کانادا نداشتن سابقه کیفری یا اصطلاحاً انجام clearance از امتیازات شهروندی کانادا محسوب میشود. دانش زبان خارجی در مهارت های شنیداری و گفتاری در حدل CLB 4 بر ای افراد بین 18 تا 54 سال نیز برای شهروندی کانادا الزامی است. تعداد 1095 روز حضور مقیمان دائم میبایست در 5 سال منتهی به واجد شرایط شدن تشکیل پرونده مهاجرتی نیز شرط دیگر شهروندی کشور کانادا است. برای شمارش شهروندی کشور کانادا تعداد روز اداره مهاجرت نرم افزار محاسبه گری را طراحی کرده که متقاضی با درج روزهای خروج از کانادا به راحتی میتواند اطمینان حاصل کند که آیا واجد شرایط دریافت شهروندی هست یا خیر.

 مدارک لازم برای شهروندی کشور کانادا

  •  یک فرم درخواست کامل شده
  • هزینه درخواست 535 دلار
  • یک عکس پاسپورت اندازه 45 میلی متر در 35 میلی متر
  • کپی از پاسپورت یا کارت شناسایی فعلی شما
  • کپی از گواهینامه تولد یا سند تولد دیگر
  • کپی از مدارک شهروندی اقامت دائم کانادا (اگر دارید)
  •  مدرکی که نشان دهد شما حداقل 1095 روز از 5 سال گذشته را در کانادا زندگی کرده اید (از طریق گواهینامه های اقامت دائم، گواهینامه های مدرسه، سوابق مالیاتی، یا سایر مدارک) نیاز است.
  • مدرکی که نشان دهد شما دانش کافی از زبان انگلیسی یا فرانسوی دارید (از طریق یک آزمون زبان یا مدرک تحصیلی)
  • در دریافت شهروندی کانادا مدرکی که نشان دهد شما از قوانین و ارزش های کانادا آگاه هستید (از طریق امتحان شهروندی کشور کانادا )

تقاضای شهروندی کشور کانادا

تشکیل پرونده شهروندی شدن در کانادا میتواند به محض سپری شدن 1095 روز از اقامت در کانادا صورت پذیرد. هزینه تقاضا برای شهروندی کشور بزرگ کانادا 600 دلار کانادا در زمان نگارش این مقاله میباشد. بر مبنای مدارک مورد نیاز تقاضا ، مقیم دائم میبایست نسبت به تهیه عدم سوءپیشینه بعد از 18 سالگی به مدت 6 ماه یا بیشتر در آنها حضور داشته اقدام کند.

حقوق شهروندی در کانادا

سلب تابعیت از سوی دادگاه های فدرال در زمینه حقوق شهروندی در کانادا به راحتی امکان پذیر نیست و فقط در شرایط بسیار خاصل صورت میپذیرد. اما مقیمان دائم در صورت ارتکاب جرائمی که محکومیت کیفری و زندانهای طویل المدت داشته باشد در معرض خطر سلب اقامت دائم و دیپورت میباشند.

چگونه شهروند کانادا شویم

در پروسه مهاجرت به کانادا، اخذ شهروندی کانادا مرحله آخر محسوب میشود. برای اینکه بتوانیم در شهروندی این کشور پذیرفته شویم ابتدا باید از یکی از روش های اقامت دائم یا موقت اجازه ورود به خاک کانادا را بدست آوریم. ویزاهای اقامت دائم مهارتی مثل روش های زیر مجموعه سیستم اکسپرس انتری پروسه رسیدن به شهروندی کانادا را تسهیل میکند زیرا در بدو ورود مهاجر به کانادا روز شمار رسیدن برای مهاجر شروع میشود اما اگر از طریق ویزاهای موقت مثل تحصیلی بتوان به کانادا وارد شد میبایست بعد از بدست آوردن سابقه کار لازم برای یکی از روش های اخذ اقامت دائم کانادا اقدام کرد تا بتوان شرایط را کسب کرد.

مدت شهروندی کانادا

شهروندان جدید کانادا بعد از 48 ساعت از اخذ گواهینامه امکان اقدام برای دریافت پاسپورت شهروندی کانادایی را که 5 ساله یا 10 ساله صادر میشود خواهند داشت. بررسی پرونده های درخواست شهروندی کشور کانادا بعد از پاندمی کرونا سال 2020 به طرز چشمگیری افزایش یافته است و مدت زمان آن را افزایش داده است.